…zy?ld?r?m, Ali Emre, “Gar”b MaÕn‰lar, Ac”b Hay‰ller: Lat”f” ve ???k ?elebi Tezkirelerinden Hareketle Belagat Terimi Olarak “Gar”b” S?fat?”, in Hatice Aynur and Asl? Niyazio?lu (eds.), ???k ?elebi ve ?airler Tezkiresi †zerine Yaz?lar (Istanbul: Ko †niversitesi Yay?nlar? 2011), 147-165.

…zy?ld?r?m, Ali Emre, "Gar”b MaÕn‰lar, Ac”b Hay‰ller: Lat”f” ve ???k ?elebi Tezkirelerinden Hareketle Belagat Terimi Olarak "Gar”b" S?fat?", in Hatice Aynur and Asl? Niyazio?lu (eds.), ???k ?elebi ve ?airler Tezkiresi †zerine Yaz?lar (Istanbul: Ko †niversitesi Yay?nlar? 2011), 147-165.

Continue Reading…zy?ld?r?m, Ali Emre, “Gar”b MaÕn‰lar, Ac”b Hay‰ller: Lat”f” ve ???k ?elebi Tezkirelerinden Hareketle Belagat Terimi Olarak “Gar”b” S?fat?”, in Hatice Aynur and Asl? Niyazio?lu (eds.), ???k ?elebi ve ?airler Tezkiresi †zerine Yaz?lar (Istanbul: Ko †niversitesi Yay?nlar? 2011), 147-165.

Ducene, Jean-Charles, Ç Les encyclopŽdies et les sciences naturelles dans le monde arabe mŽdiŽval (XIIe Ð XIVe sicle) È, in : Zucker, A. (Žd.), EncyclopŽdire. Formes de lÕambition encyclopŽdique dans lÕAntiquitŽ et au Moyen Age, Turnhout : Brepols, 2013, pp. 201-212.

Ducene, Jean-Charles, Ç Les encyclopŽdies et les sciences naturelles dans le monde arabe mŽdiŽval (XIIe Ð XIVe sicle) È, in : Zucker, A. (Žd.), EncyclopŽdire. Formes de lÕambition encyclopŽdique dans lÕAntiquitŽ et au Moyen Age, Turnhout : Brepols, 2013, pp. 201-212.

Continue ReadingDucene, Jean-Charles, Ç Les encyclopŽdies et les sciences naturelles dans le monde arabe mŽdiŽval (XIIe Ð XIVe sicle) È, in : Zucker, A. (Žd.), EncyclopŽdire. Formes de lÕambition encyclopŽdique dans lÕAntiquitŽ et au Moyen Age, Turnhout : Brepols, 2013, pp. 201-212.

Pifer, Michael, “The Age of the Ghar?b: Strangers in the Medieval Mediterranean”, in Babayan, Kathryn and Pifer, Michael (eds), An Armenian Mediterranean: Words and Worlds in Motion (Cham: Palgrave Macmillan 2018), 13-37.

Pifer, Michael, "The Age of the Ghar?b: Strangers in the Medieval Mediterranean", in Babayan, Kathryn and Pifer, Michael (eds), An Armenian Mediterranean: Words and Worlds in Motion (Cham: Palgrave Macmillan 2018), 13-37.

Continue ReadingPifer, Michael, “The Age of the Ghar?b: Strangers in the Medieval Mediterranean”, in Babayan, Kathryn and Pifer, Michael (eds), An Armenian Mediterranean: Words and Worlds in Motion (Cham: Palgrave Macmillan 2018), 13-37.

Rabbat, Nasser, “?Aj?b and Ghar?b: Artistic Perception in Medieval Arabic Sources”, Medieval History Journal, 9: 1 (2006), 99Ð113.

Rabbat, Nasser, "?Aj?b and Ghar?b: Artistic Perception in Medieval Arabic Sources", Medieval History Journal, 9: 1 (2006), 99Ð113.

Continue ReadingRabbat, Nasser, “?Aj?b and Ghar?b: Artistic Perception in Medieval Arabic Sources”, Medieval History Journal, 9: 1 (2006), 99Ð113.

Mauntel, Christoph et al., “Mapping Continents, Inhabited Quarters and The Four Seas: Divisions of the World and the Ordering of Spaces in Latin-Christian, Arabic-Islamic and Chinese Cartography in the Twelfth to Sixteenth Centuries – A Critical Survey and Analysis”, Journal of Transcultural Medieval Studies, 5:2, (2018), 295Ð367.

Mauntel, Christoph et al., "Mapping Continents, Inhabited Quarters and The Four Seas: Divisions of the World and the Ordering of Spaces in Latin-Christian, Arabic-Islamic and Chinese Cartography in the Twelfth to Sixteenth Centuries - A Critical Survey and Analysis", Journal of Transcultural Medieval Studies, 5:2, (2018), 295Ð367.

Continue ReadingMauntel, Christoph et al., “Mapping Continents, Inhabited Quarters and The Four Seas: Divisions of the World and the Ordering of Spaces in Latin-Christian, Arabic-Islamic and Chinese Cartography in the Twelfth to Sixteenth Centuries – A Critical Survey and Analysis”, Journal of Transcultural Medieval Studies, 5:2, (2018), 295Ð367.

Mrgi?, Jelena, “Skyscapes and sky events – Geography of Uncertainties in the Balkans (17th-18th centuries)”, Godi?njak za dru?tvenu istoriju, 23:2 (2016), 7-29.

Mrgi?, Jelena, "Skyscapes and sky events - Geography of Uncertainties in the Balkans (17th-18th centuries)", Godi?njak za dru?tvenu istoriju, 23:2 (2016), 7-29.

Continue ReadingMrgi?, Jelena, “Skyscapes and sky events – Geography of Uncertainties in the Balkans (17th-18th centuries)”, Godi?njak za dru?tvenu istoriju, 23:2 (2016), 7-29.

Koo?lu, Turgut, “Ržzn‰meci Muhammed B. Muhammed ?‰kirÕin MinyatŸrlŸ Ac‰yibŸÕl-mahlžk‰t TercŸmesi”, in Hakan Yalap (ed.), 2. Uluslararas? ?pek Yolu Akademik ?al??malar Sempozyumu 20-22 EylŸl 2018 (Nev?ehir: 2018), 184-198.

Koo?lu, Turgut, "Ržzn‰meci Muhammed B. Muhammed ?‰kirÕin MinyatŸrlŸ Ac‰yibŸÕl-mahlžk‰t TercŸmesi", in Hakan Yalap (ed.), 2. Uluslararas? ?pek Yolu Akademik ?al??malar Sempozyumu 20-22 EylŸl 2018 (Nev?ehir: 2018), 184-198.

Continue ReadingKoo?lu, Turgut, “Ržzn‰meci Muhammed B. Muhammed ?‰kirÕin MinyatŸrlŸ Ac‰yibŸÕl-mahlžk‰t TercŸmesi”, in Hakan Yalap (ed.), 2. Uluslararas? ?pek Yolu Akademik ?al??malar Sempozyumu 20-22 EylŸl 2018 (Nev?ehir: 2018), 184-198.

Saleh, Walid A., “Paradise in an Islamic `Aj?’ib Work: The Delight of Onlookers and the Signs of Investigators of Mar`? b. Y?suf al-Karm? (d. 1033/1624)”, in Sebastian GŸnther and Todd Lawson (eds), Roads to Paradise: Eschatology and Concepts of the Hereafter in Islam, vol. 2: Continuity and Change: The Plurality of Eschatological Representations in the Islamicate World (Leiden: Brill 2017),Ê 931-952.

Saleh, Walid A., "Paradise in an Islamic `Aj?'ib Work: The Delight of Onlookers and the Signs of Investigators of Mar`? b. Y?suf al-Karm? (d. 1033/1624)", in Sebastian GŸnther and Todd Lawson (eds), Roads to Paradise: Eschatology and Concepts of the Hereafter in Islam, vol. 2: Continuity and Change: The Plurality of Eschatological Representations in the Islamicate World (Leiden: Brill 2017),Ê 931-952.

Continue ReadingSaleh, Walid A., “Paradise in an Islamic `Aj?’ib Work: The Delight of Onlookers and the Signs of Investigators of Mar`? b. Y?suf al-Karm? (d. 1033/1624)”, in Sebastian GŸnther and Todd Lawson (eds), Roads to Paradise: Eschatology and Concepts of the Hereafter in Islam, vol. 2: Continuity and Change: The Plurality of Eschatological Representations in the Islamicate World (Leiden: Brill 2017),Ê 931-952.

Grigore, Georgeand Sitaru, Laura (eds),Ê ROMANO-ARABICA XVII: Fictional Beings in Middle East Cultures (Bucharest: Editura Universit??ii din Bucure?ti 2017).

Grigore, Georgeand Sitaru, Laura (eds),Ê ROMANO-ARABICA XVII: Fictional Beings in Middle East Cultures (Bucharest: Editura Universit??ii din Bucure?ti 2017).

Continue ReadingGrigore, Georgeand Sitaru, Laura (eds),Ê ROMANO-ARABICA XVII: Fictional Beings in Middle East Cultures (Bucharest: Editura Universit??ii din Bucure?ti 2017).