Sadreddinzade Mehmed Emin Sirvani, El-Fev‰idŸ’l-H‰k‰niyye – Sirv‰n”’nin Bilimler Tasnifi, (?eviri – Ele?tirili Metin), (ed.) Ahmed Kamil Cihan (Istanbul: TŸrkiye Yazma Eserler Kurumu 2019).

Sadreddinzade Mehmed Emin Sirvani, El-Fev‰idŸ'l-H‰k‰niyye - Sirv‰n”'nin Bilimler Tasnifi, (?eviri - Ele?tirili Metin), (ed.) Ahmed Kamil Cihan (Istanbul: TŸrkiye Yazma Eserler Kurumu 2019).

Continue ReadingSadreddinzade Mehmed Emin Sirvani, El-Fev‰idŸ’l-H‰k‰niyye – Sirv‰n”’nin Bilimler Tasnifi, (?eviri – Ele?tirili Metin), (ed.) Ahmed Kamil Cihan (Istanbul: TŸrkiye Yazma Eserler Kurumu 2019).

Smyth, William “Belagat ?lmi’nin Standart Hale Gelen DŸzenleni?i ve Es-Sekkak”’nin Miftahu’l-ulžm’u” trans. Abdullah Y?ld?r?m, ?arkiyat Mecmuas? 22, (2013-1), 213-232.

Smyth, William "Belagat ?lmi'nin Standart Hale Gelen DŸzenleni?i ve Es-Sekkak”'nin Miftahu'l-ulžm'u" trans. Abdullah Y?ld?r?m, ?arkiyat Mecmuas? 22, (2013-1), 213-232.

Continue ReadingSmyth, William “Belagat ?lmi’nin Standart Hale Gelen DŸzenleni?i ve Es-Sekkak”’nin Miftahu’l-ulžm’u” trans. Abdullah Y?ld?r?m, ?arkiyat Mecmuas? 22, (2013-1), 213-232.

Mahir Alper and Mustakim Ar?c? (eds), Osmanl?Õda ?lim ve Fikir DŸnyas?: ?stanbul’un Fethinden SŸleymaniye Medreselerinin Kurulu?una Kadar (Istanbul: Klasik Yayinlari 2016).

Mahir Alper and Mustakim Ar?c? (eds), Osmanl?Õda ?lim ve Fikir DŸnyas?: ?stanbul'un Fethinden SŸleymaniye Medreselerinin Kurulu?una Kadar (Istanbul: Klasik Yayinlari 2016).

Continue ReadingMahir Alper and Mustakim Ar?c? (eds), Osmanl?Õda ?lim ve Fikir DŸnyas?: ?stanbul’un Fethinden SŸleymaniye Medreselerinin Kurulu?una Kadar (Istanbul: Klasik Yayinlari 2016).

Markiewicz, Christopher, “History as Science: The Fifteenth-Century Debate in Arabic and Persian”, Journal of Early Modern History, 21 (2017) 216-240.

Markiewicz, Christopher, "History as Science: The Fifteenth-Century Debate in Arabic and Persian", Journal of Early Modern History, 21 (2017) 216-240.

Continue ReadingMarkiewicz, Christopher, “History as Science: The Fifteenth-Century Debate in Arabic and Persian”, Journal of Early Modern History, 21 (2017) 216-240.

Kaya, Veysel, “15. YŸzy?l Ansiklopedisti Abdurrahman Bistami’nin Felsefe-Kelam ?li?kisine Bak???”, in Osman Demir, Kadir Gšmbeyaz, Veysel Kaya, U.Murat K?lavuz (eds) Osmanl?ida ?lm-i Kelam: Alimler, Eserler, Meseleler (Isar Yayinlari 2017) 308-314.

Kaya, Veysel, "15. YŸzy?l Ansiklopedisti Abdurrahman Bistami'nin Felsefe-Kelam ?li?kisine Bak???", in Osman Demir, Kadir Gšmbeyaz, Veysel Kaya, U.Murat K?lavuz (eds) Osmanl?ida ?lm-i Kelam: Alimler, Eserler, Meseleler (Isar Yayinlari 2017) 308-314.

Continue ReadingKaya, Veysel, “15. YŸzy?l Ansiklopedisti Abdurrahman Bistami’nin Felsefe-Kelam ?li?kisine Bak???”, in Osman Demir, Kadir Gšmbeyaz, Veysel Kaya, U.Murat K?lavuz (eds) Osmanl?ida ?lm-i Kelam: Alimler, Eserler, Meseleler (Isar Yayinlari 2017) 308-314.

Kaya, Veysel, “Abdurrahman Bistami’nin Bilimler Tasnifi”, ?stanbul †niversitesi ?lahiyat FakŸltesi Dergisi, 35 (2016), 187-216.

Kaya, Veysel, "Abdurrahman Bistami'nin Bilimler Tasnifi", ?stanbul †niversitesi ?lahiyat FakŸltesi Dergisi, 35 (2016), 187-216.

Continue ReadingKaya, Veysel, “Abdurrahman Bistami’nin Bilimler Tasnifi”, ?stanbul †niversitesi ?lahiyat FakŸltesi Dergisi, 35 (2016), 187-216.