Cihan, Ahmet Kamil, “?irvani’nin ?limlerin Tan?m? ve Meseleleri ile ?lgili Eseri: El-Fevaidu’l Hakaniyye”, The Journal of Academic Social Science Studies, 6:4 (2013), 229-243.

Cihan, Ahmet Kamil, "?irvani'nin ?limlerin Tan?m? ve Meseleleri ile ?lgili Eseri: El-Fevaidu'l Hakaniyye", The Journal of Academic Social Science Studies, 6:4 (2013), 229-243.

Continue Reading Cihan, Ahmet Kamil, “?irvani’nin ?limlerin Tan?m? ve Meseleleri ile ?lgili Eseri: El-Fevaidu’l Hakaniyye”, The Journal of Academic Social Science Studies, 6:4 (2013), 229-243.

Kaya, Veysel, “Abdurrahman Bistami’nin Bilimler Tasnifi”, ?stanbul †niversitesi ?lahiyat FakŸltesi Dergisi, 35 (2016), 187-216.

Kaya, Veysel, "Abdurrahman Bistami'nin Bilimler Tasnifi", ?stanbul †niversitesi ?lahiyat FakŸltesi Dergisi, 35 (2016), 187-216.

Continue Reading Kaya, Veysel, “Abdurrahman Bistami’nin Bilimler Tasnifi”, ?stanbul †niversitesi ?lahiyat FakŸltesi Dergisi, 35 (2016), 187-216.

Kaya, Veysel, “15. YŸzy?l Ansiklopedisti Abdurrahman Bistami’nin Felsefe-Kelam ?li?kisine Bak???”, in Osman Demir, Kadir Gšmbeyaz, Veysel Kaya, U.Murat K?lavuz (eds) Osmanl?ida ?lm-i Kelam: Alimler, Eserler, Meseleler (Isar Yayinlari 2017) 308-314.

Kaya, Veysel, "15. YŸzy?l Ansiklopedisti Abdurrahman Bistami'nin Felsefe-Kelam ?li?kisine Bak???", in Osman Demir, Kadir Gšmbeyaz, Veysel Kaya, U.Murat K?lavuz (eds) Osmanl?ida ?lm-i Kelam: Alimler, Eserler, Meseleler (Isar Yayinlari 2017) 308-314.

Continue Reading Kaya, Veysel, “15. YŸzy?l Ansiklopedisti Abdurrahman Bistami’nin Felsefe-Kelam ?li?kisine Bak???”, in Osman Demir, Kadir Gšmbeyaz, Veysel Kaya, U.Murat K?lavuz (eds) Osmanl?ida ?lm-i Kelam: Alimler, Eserler, Meseleler (Isar Yayinlari 2017) 308-314.

Markiewicz, Christopher, “History as Science: The Fifteenth-Century Debate in Arabic and Persian”, Journal of Early Modern History, 21 (2017) 216-240.

Markiewicz, Christopher, "History as Science: The Fifteenth-Century Debate in Arabic and Persian", Journal of Early Modern History, 21 (2017) 216-240.

Continue Reading Markiewicz, Christopher, “History as Science: The Fifteenth-Century Debate in Arabic and Persian”, Journal of Early Modern History, 21 (2017) 216-240.

Mahir Alper and Mustakim Ar?c? (eds), Osmanl?Õda ?lim ve Fikir DŸnyas?: ?stanbul’un Fethinden SŸleymaniye Medreselerinin Kurulu?una Kadar (Istanbul: Klasik Yayinlari 2016).

Mahir Alper and Mustakim Ar?c? (eds), Osmanl?Õda ?lim ve Fikir DŸnyas?: ?stanbul'un Fethinden SŸleymaniye Medreselerinin Kurulu?una Kadar (Istanbul: Klasik Yayinlari 2016).

Continue Reading Mahir Alper and Mustakim Ar?c? (eds), Osmanl?Õda ?lim ve Fikir DŸnyas?: ?stanbul’un Fethinden SŸleymaniye Medreselerinin Kurulu?una Kadar (Istanbul: Klasik Yayinlari 2016).

Smyth, William “Belagat ?lmi’nin Standart Hale Gelen DŸzenleni?i ve Es-Sekkak”’nin Miftahu’l-ulžm’u” trans. Abdullah Y?ld?r?m, ?arkiyat Mecmuas? 22, (2013-1), 213-232.

Smyth, William "Belagat ?lmi'nin Standart Hale Gelen DŸzenleni?i ve Es-Sekkak”'nin Miftahu'l-ulžm'u" trans. Abdullah Y?ld?r?m, ?arkiyat Mecmuas? 22, (2013-1), 213-232.

Continue Reading Smyth, William “Belagat ?lmi’nin Standart Hale Gelen DŸzenleni?i ve Es-Sekkak”’nin Miftahu’l-ulžm’u” trans. Abdullah Y?ld?r?m, ?arkiyat Mecmuas? 22, (2013-1), 213-232.

Akasoy, Anna A., Fidora Alexander, “The Structure and Methods of the Sciences”, in Richard C. Taylor and Luis Xavier L?pez-Farjeat (eds), The Routledge Compagnion to Islamic Philosophy, (London/New York: Routledge, 2015),105-114

Akasoy, Anna A., Fidora Alexander, "The Structure and Methods of the Sciences", in Richard C. Taylor and Luis Xavier L?pez-Farjeat (eds), The Routledge Compagnion to Islamic Philosophy, (London/New York: Routledge, 2015),105-114

Continue Reading Akasoy, Anna A., Fidora Alexander, “The Structure and Methods of the Sciences”, in Richard C. Taylor and Luis Xavier L?pez-Farjeat (eds), The Routledge Compagnion to Islamic Philosophy, (London/New York: Routledge, 2015),105-114