Akasoy, Anna A., Fidora Alexander, “The Structure and Methods of the Sciences”, in Richard C. Taylor and Luis Xavier L?pez-Farjeat (eds), The Routledge Compagnion to Islamic Philosophy, (London/New York: Routledge, 2015),105-114

Akasoy, Anna A., Fidora Alexander, "The Structure and Methods of the Sciences", in Richard C. Taylor and Luis Xavier L?pez-Farjeat (eds), The Routledge Compagnion to Islamic Philosophy, (London/New York: Routledge, 2015),105-114

Continue ReadingAkasoy, Anna A., Fidora Alexander, “The Structure and Methods of the Sciences”, in Richard C. Taylor and Luis Xavier L?pez-Farjeat (eds), The Routledge Compagnion to Islamic Philosophy, (London/New York: Routledge, 2015),105-114

Akyol, Aygun, “Jabir Ibn Hayyan’s Classification of Science And Its Place in Islamic Epistemology”, marife: Turkish Journal of Religious Studies, 18: 1 (2018).

Akyol, Aygun, "Jabir Ibn Hayyan's Classification of Science And Its Place in Islamic Epistemology", marife: Turkish Journal of Religious Studies, 18: 1 (2018).

Continue ReadingAkyol, Aygun, “Jabir Ibn Hayyan’s Classification of Science And Its Place in Islamic Epistemology”, marife: Turkish Journal of Religious Studies, 18: 1 (2018).

Apaydin, Yasin, “Sacaklizade Mehmed Efendi’nin (V: 1145/1732) Ilimlere Bakisi: Tert”bŸÕl-ÔUlžm Ba?lam?nda Bir ?nceleme”, Bilimname, 36:2 (2018).

Apaydin, Yasin, "Sacaklizade Mehmed Efendi'nin (V: 1145/1732) Ilimlere Bakisi: Tert”bŸÕl-ÔUlžm Ba?lam?nda Bir ?nceleme", Bilimname, 36:2 (2018).

Continue ReadingApaydin, Yasin, “Sacaklizade Mehmed Efendi’nin (V: 1145/1732) Ilimlere Bakisi: Tert”bŸÕl-ÔUlžm Ba?lam?nda Bir ?nceleme”, Bilimname, 36:2 (2018).

Arslan, Sami, “Molla LŸtf”’nin ?limlerin Tert”bine D‰ir er-Ris‰le fi’l-Ulžmi’?-?er’iyye ve’l-Arabiyye Adl? Eseri ve Ha?iyesi: Metin-TercŸme-De?erlendirme”, unpublished M.A. thesis, Istanbul Universitesi 2012.

Arslan, Sami, "Molla LŸtf”'nin ?limlerin Tert”bine D‰ir er-Ris‰le fi'l-Ulžmi'?-?er'iyye ve'l-Arabiyye Adl? Eseri ve Ha?iyesi: Metin-TercŸme-De?erlendirme", unpublished M.A. thesis, Istanbul Universitesi 2012.

Continue ReadingArslan, Sami, “Molla LŸtf”’nin ?limlerin Tert”bine D‰ir er-Ris‰le fi’l-Ulžmi’?-?er’iyye ve’l-Arabiyye Adl? Eseri ve Ha?iyesi: Metin-TercŸme-De?erlendirme”, unpublished M.A. thesis, Istanbul Universitesi 2012.

Atcil, Abdurrahman’ “Greco-Islamic Philosophy and Islamic Jurisprudence in the Ottoman Empire (1300-1600): AristotleÕs Theory of Sciences in Works on U??l al-Fiqh”, The Journal of Ottoman Studies, 41 (2013).

Atcil, Abdurrahman' "Greco-Islamic Philosophy and Islamic Jurisprudence in the Ottoman Empire (1300-1600): AristotleÕs Theory of Sciences in Works on U??l al-Fiqh", The Journal of Ottoman Studies, 41 (2013).

Continue ReadingAtcil, Abdurrahman’ “Greco-Islamic Philosophy and Islamic Jurisprudence in the Ottoman Empire (1300-1600): AristotleÕs Theory of Sciences in Works on U??l al-Fiqh”, The Journal of Ottoman Studies, 41 (2013).

Bellino, Francesca, “The Classification of Sciences in an Ottoman Arabic Encyclopaedia: ???ko?pru?z?daÕs Mift?? al-Sa??da”, Quaderni di studi arabi, 9 (2014).

Bellino, Francesca, "The Classification of Sciences in an Ottoman Arabic Encyclopaedia: ???ko?pru?z?daÕs Mift?? al-Sa??da", Quaderni di studi arabi, 9 (2014).

Continue ReadingBellino, Francesca, “The Classification of Sciences in an Ottoman Arabic Encyclopaedia: ???ko?pru?z?daÕs Mift?? al-Sa??da”, Quaderni di studi arabi, 9 (2014).

Cihan, Ahmet Kamil, “?irvani’nin ?limlerin Tan?m? ve Meseleleri ile ?lgili Eseri: El-Fevaidu’l Hakaniyye”, The Journal of Academic Social Science Studies, 6:4 (2013), 229-243.

Cihan, Ahmet Kamil, "?irvani'nin ?limlerin Tan?m? ve Meseleleri ile ?lgili Eseri: El-Fevaidu'l Hakaniyye", The Journal of Academic Social Science Studies, 6:4 (2013), 229-243.

Continue ReadingCihan, Ahmet Kamil, “?irvani’nin ?limlerin Tan?m? ve Meseleleri ile ?lgili Eseri: El-Fevaidu’l Hakaniyye”, The Journal of Academic Social Science Studies, 6:4 (2013), 229-243.

Kaya, Veysel, “Abdurrahman Bistami’nin Bilimler Tasnifi”, ?stanbul †niversitesi ?lahiyat FakŸltesi Dergisi, 35 (2016), 187-216.

Kaya, Veysel, "Abdurrahman Bistami'nin Bilimler Tasnifi", ?stanbul †niversitesi ?lahiyat FakŸltesi Dergisi, 35 (2016), 187-216.

Continue ReadingKaya, Veysel, “Abdurrahman Bistami’nin Bilimler Tasnifi”, ?stanbul †niversitesi ?lahiyat FakŸltesi Dergisi, 35 (2016), 187-216.

Kaya, Veysel, “15. YŸzy?l Ansiklopedisti Abdurrahman Bistami’nin Felsefe-Kelam ?li?kisine Bak???”, in Osman Demir, Kadir Gšmbeyaz, Veysel Kaya, U.Murat K?lavuz (eds) Osmanl?ida ?lm-i Kelam: Alimler, Eserler, Meseleler (Isar Yayinlari 2017) 308-314.

Kaya, Veysel, "15. YŸzy?l Ansiklopedisti Abdurrahman Bistami'nin Felsefe-Kelam ?li?kisine Bak???", in Osman Demir, Kadir Gšmbeyaz, Veysel Kaya, U.Murat K?lavuz (eds) Osmanl?ida ?lm-i Kelam: Alimler, Eserler, Meseleler (Isar Yayinlari 2017) 308-314.

Continue ReadingKaya, Veysel, “15. YŸzy?l Ansiklopedisti Abdurrahman Bistami’nin Felsefe-Kelam ?li?kisine Bak???”, in Osman Demir, Kadir Gšmbeyaz, Veysel Kaya, U.Murat K?lavuz (eds) Osmanl?ida ?lm-i Kelam: Alimler, Eserler, Meseleler (Isar Yayinlari 2017) 308-314.