?hsano?lu, Ekmeleddin, “Osmanl?lar?n Bat?’da Geli?en Baz? Teknolojik Yeniliklerden Etkilenmeleris”, in Ekmeleddin ?hsano?lu (ed.), Osmanl?lar ve Bat? Teknolojisi: Yeni Ara?t?rmalar ve Yeni GšrŸ?ler (Istanbul: ?stanbul †niversitesi Edebiyat FakŸltesi Yay?nlar?, 1992), 121-139.

?hsano?lu, Ekmeleddin, "Osmanl?lar?n Bat?'da Geli?en Baz? Teknolojik Yeniliklerden Etkilenmeleris", in Ekmeleddin ?hsano?lu (ed.), Osmanl?lar ve Bat? Teknolojisi: Yeni Ara?t?rmalar ve Yeni GšrŸ?ler (Istanbul: ?stanbul †niversitesi Edebiyat FakŸltesi Yay?nlar?, 1992), 121-139.

Continue Reading?hsano?lu, Ekmeleddin, “Osmanl?lar?n Bat?’da Geli?en Baz? Teknolojik Yeniliklerden Etkilenmeleris”, in Ekmeleddin ?hsano?lu (ed.), Osmanl?lar ve Bat? Teknolojisi: Yeni Ara?t?rmalar ve Yeni GšrŸ?ler (Istanbul: ?stanbul †niversitesi Edebiyat FakŸltesi Yay?nlar?, 1992), 121-139.

GŸnergun, Feza, “The Ottoman AmbassadorÕs Curiosity Coffer: Eclipse Prediction with De La HireÕs “Machine” Crafted by Bion of Paris”, in Feza GŸnergun, Dhruv Raina (eds), Science between Europe and Asia: Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. 275 (Dordrecht, Springer 2011), 103-123.

GŸnergun, Feza, "The Ottoman AmbassadorÕs Curiosity Coffer: Eclipse Prediction with De La HireÕs "Machine" Crafted by Bion of Paris", in Feza GŸnergun, Dhruv Raina (eds), Science between Europe and Asia: Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. 275 (Dordrecht, Springer 2011), 103-123.

Continue ReadingGŸnergun, Feza, “The Ottoman AmbassadorÕs Curiosity Coffer: Eclipse Prediction with De La HireÕs “Machine” Crafted by Bion of Paris”, in Feza GŸnergun, Dhruv Raina (eds), Science between Europe and Asia: Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. 275 (Dordrecht, Springer 2011), 103-123.

Demir, Remzi, “I. Mahmud’a Hediye Edilen ?ki Otomat?n Tan?t?m? Maksad?yla Kaleme Al?nm?? KŸŸk Bir Risale”, Bilim ve Felsefe Metinleri, 2: 1 (1992), 117-128.

Demir, Remzi, "I. Mahmud'a Hediye Edilen ?ki Otomat?n Tan?t?m? Maksad?yla Kaleme Al?nm?? KŸŸk Bir Risale", Bilim ve Felsefe Metinleri, 2: 1 (1992), 117-128.

Continue ReadingDemir, Remzi, “I. Mahmud’a Hediye Edilen ?ki Otomat?n Tan?t?m? Maksad?yla Kaleme Al?nm?? KŸŸk Bir Risale”, Bilim ve Felsefe Metinleri, 2: 1 (1992), 117-128.

Cooper, M. Glen, “Astrolabes and Z?jes as Tools of Education and the Transmission of Scientific Knowledge from Islamic Civilization”, lecture in “Science and Engineering in the Islamic Heritage”, a Symposium organised by Al-Furq?n Islamic Heritage Foundation Ð Centre for the Study of Islamic Manuscripts, in co-operation with the Foundation for Science, Technology and Civilisation (UK), on Saturday 18th March 2017, in London.

Cooper, M. Glen, "Astrolabes and Z?jes as Tools of Education and the Transmission of Scientific Knowledge from Islamic Civilization", lecture in "Science and Engineering in the Islamic Heritage", a Symposium organised by Al-Furq?n Islamic Heritage Foundation Ð Centre for the Study of Islamic Manuscripts, in co-operation with the Foundation for Science, Technology and Civilisation (UK), on Saturday 18th March 2017, in London.

Continue ReadingCooper, M. Glen, “Astrolabes and Z?jes as Tools of Education and the Transmission of Scientific Knowledge from Islamic Civilization”, lecture in “Science and Engineering in the Islamic Heritage”, a Symposium organised by Al-Furq?n Islamic Heritage Foundation Ð Centre for the Study of Islamic Manuscripts, in co-operation with the Foundation for Science, Technology and Civilisation (UK), on Saturday 18th March 2017, in London.

?oku?ra?, Is?l, Gener, C. ?rem, “Urban Regulations in 18th Century Istanbul: Natural Disasters and Public Dispute”, ITU A|Z, 13: 1 (2016), 183-193.

?oku?ra?, Is?l, Gener, C. ?rem, "Urban Regulations in 18th Century Istanbul: Natural Disasters and Public Dispute", ITU A|Z, 13: 1 (2016), 183-193.

Continue Reading?oku?ra?, Is?l, Gener, C. ?rem, “Urban Regulations in 18th Century Istanbul: Natural Disasters and Public Dispute”, ITU A|Z, 13: 1 (2016), 183-193.

Baer, Mark David, “The Great Fire of 1660 and the Islamization of Christian and Jewish Space in Istanbul”, International Journal of Middle East Studies, 36: 2 (2004), 159-181.

Baer, Mark David, "The Great Fire of 1660 and the Islamization of Christian and Jewish Space in Istanbul", International Journal of Middle East Studies, 36: 2 (2004), 159-181.

Continue ReadingBaer, Mark David, “The Great Fire of 1660 and the Islamization of Christian and Jewish Space in Istanbul”, International Journal of Middle East Studies, 36: 2 (2004), 159-181.

Tezcan, Baki, “The Many Lives of the First Non-Western History of the Americas: From the New Report to the History of the West Indies”, Osmanl? Ara?t?rmalar? / The Journal of Ottoman Studies, XL (2012), 1-38.Ê

Tezcan, Baki, "The Many Lives of the First Non-Western History of the Americas: From the New Report to the History of the West Indies", Osmanl? Ara?t?rmalar? / The Journal of Ottoman Studies, XL (2012), 1-38.Ê

Continue ReadingTezcan, Baki, “The Many Lives of the First Non-Western History of the Americas: From the New Report to the History of the West Indies”, Osmanl? Ara?t?rmalar? / The Journal of Ottoman Studies, XL (2012), 1-38.Ê

Mrgi?, Jelena, “Skyscapes and sky events – Geography of Uncertainties in the Balkans (17th-18th centuries)”, Godi?njak za dru?tvenu istoriju, 23:2 (2016), 7-29.

Mrgi?, Jelena, "Skyscapes and sky events - Geography of Uncertainties in the Balkans (17th-18th centuries)", Godi?njak za dru?tvenu istoriju, 23:2 (2016), 7-29.

Continue ReadingMrgi?, Jelena, “Skyscapes and sky events – Geography of Uncertainties in the Balkans (17th-18th centuries)”, Godi?njak za dru?tvenu istoriju, 23:2 (2016), 7-29.

Tu?luk, ?brahim Halil, “Abbas Ves”m Efendi: hayat?, eserleri, edeb” ki?ili?i, divan?Õn?n tenkitli metni ve incelemesi”, unpublished Ph.D. dissertation, Gazi University 2007.

Tu?luk, ?brahim Halil, "Abbas Ves”m Efendi: hayat?, eserleri, edeb” ki?ili?i, divan?Õn?n tenkitli metni ve incelemesi", unpublished Ph.D. dissertation, Gazi University 2007.

Continue ReadingTu?luk, ?brahim Halil, “Abbas Ves”m Efendi: hayat?, eserleri, edeb” ki?ili?i, divan?Õn?n tenkitli metni ve incelemesi”, unpublished Ph.D. dissertation, Gazi University 2007.