…zy?ld?r?m, Ali Emre, “Gar”b MaÕn‰lar, Ac”b Hay‰ller: Lat”f” ve ???k ?elebi Tezkirelerinden Hareketle Belagat Terimi Olarak “Gar”b” S?fat?”, in Hatice Aynur and Asl? Niyazio?lu (eds.), ???k ?elebi ve ?airler Tezkiresi †zerine Yaz?lar (Istanbul: Ko †niversitesi Yay?nlar? 2011), 147-165.

…zy?ld?r?m, Ali Emre, “Gar”b MaÕn‰lar, Ac”b Hay‰ller: Lat”f” ve ???k ?elebi Tezkirelerinden Hareketle Belagat Terimi Olarak “Gar”b” S?fat?”, in Hatice Aynur and Asl? Niyazio?lu (eds.), ???k ?elebi ve ?airler Tezkiresi †zerine Yaz?lar (Istanbul: Ko †niversitesi Yay?nlar? 2011), 147-165.

Leave a Reply