A?bal, Davut, “K‰dizade Mehmet EfendiÕnin † Ris‰lesi Ba?lam?nda Astroloji ile Ilgili GšrŸ?leri”, in Ay?e Hilal Kalkandelen, Reyhan Kele?, Muammer Cengiz, Muhammed Koak (eds), Erzurum ?spirli K‰d?zade Mehmed ?rif Efendi ve …mer Efendi Sempozyumu (2-4 May?s 2014 Erzurum) (Erzurum: AtatŸrk †niversitesi Yayinlarl 2014).

A?bal, Davut, “K‰dizade Mehmet EfendiÕnin † Ris‰lesi Ba?lam?nda Astroloji ile Ilgili GšrŸ?leri”, in Ay?e Hilal Kalkandelen, Reyhan Kele?, Muammer Cengiz, Muhammed Koak (eds), Erzurum ?spirli K‰d?zade Mehmed ?rif Efendi ve …mer Efendi Sempozyumu (2-4 May?s 2014 Erzurum) (Erzurum: AtatŸrk †niversitesi Yayinlarl 2014).

Leave a Reply