Akkaya, Veysel, “?bnŸÕl-Arab”Õnin Kozmolojisinde Felekler (YšrŸngeler)”, Turkish Studies: Comperative Religious Studies, 13:17 (2018), 23-36.

Akkaya, Veysel, “?bnŸÕl-Arab”Õnin Kozmolojisinde Felekler (YšrŸngeler)”, Turkish Studies: Comperative Religious Studies, 13:17 (2018), 23-36.

Leave a Reply