?ak?r, MŸjg‰n, “”K?y‰fet-N‰me”ler Hakk?nda Bir Bibliyografya Denemesi”, TŸrkiye Araflt?rmalar? LiteratŸr Dergisi, 5: 9 (2007), 333-350.

?ak?r, MŸjg‰n, “”K?y‰fet-N‰me”ler Hakk?nda Bir Bibliyografya Denemesi”, TŸrkiye Araflt?rmalar? LiteratŸr Dergisi, 5: 9 (2007), 333-350.

Leave a Reply