Ar?c?, Mustakim, “Osmanl? ?lim DŸnyas?nda ??r‰k” Bir ZŸmreden Sšz Etmek MŸmkŸn mŸ? Osmanl? Ulemas?n?n ??r‰k”lik Tasavvuru †zerine Bir Tahlil”, Nazariyat, 4:3 (2018), 1-48.

Ar?c?, Mustakim, “Osmanl? ?lim DŸnyas?nda ??r‰k” Bir ZŸmreden Sšz Etmek MŸmkŸn mŸ? Osmanl? Ulemas?n?n ??r‰k”lik Tasavvuru †zerine Bir Tahlil”, Nazariyat, 4:3 (2018), 1-48.

Leave a Reply