Arslan, Sami, “Molla LŸtf”’nin ?limlerin Tert”bine D‰ir er-Ris‰le fi’l-Ulžmi’?-?er’iyye ve’l-Arabiyye Adl? Eseri ve Ha?iyesi: Metin-TercŸme-De?erlendirme”, unpublished M.A. thesis, Istanbul Universitesi 2012.

Arslan, Sami, “Molla LŸtf”’nin ?limlerin Tert”bine D‰ir er-Ris‰le fi’l-Ulžmi’?-?er’iyye ve’l-Arabiyye Adl? Eseri ve Ha?iyesi: Metin-TercŸme-De?erlendirme”, unpublished M.A. thesis, Istanbul Universitesi 2012.

Leave a Reply