Aycibin, Zeynep, “Osmanl? DevletiÕnde Cad?lar †zerine Bir De?erlendirme”, OTAM (Ankara †niversitesi Osmanl? Tarihi Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi Dergisi), 24 (2008), 55-69.

Aycibin, Zeynep, “Osmanl? DevletiÕnde Cad?lar †zerine Bir De?erlendirme”, OTAM (Ankara †niversitesi Osmanl? Tarihi Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi Dergisi), 24 (2008), 55-69.

Leave a Reply