AydŸz, Salim, “Muneccimba?i Takvimleri ve Tarihi Kaynak Olarak De?erleri”, Cogito, 22 (2000), 132-144.

AydŸz, Salim, “Muneccimba?i Takvimleri ve Tarihi Kaynak Olarak De?erleri”, Cogito, 22 (2000), 132-144.

Leave a Reply