AydŸz, Salim, “Topkap? Saray? Sultan III. Ahmet KŸtŸphanesiÕndeki Felsefe/Fin Bilimleriyle ?lgili Eserler †zerine Bir De?erlendirme”, in Feridun M. Emecen, ?shak Keskin, Ali Ahmetbeyo?lu (eds), Osmanl?Õn?n ?zinde, vol. 1 (Istanbul: Tima? Yay?nlar? 2013), 201-228.

AydŸz, Salim, “Topkap? Saray? Sultan III. Ahmet KŸtŸphanesiÕndeki Felsefe/Fin Bilimleriyle ?lgili Eserler †zerine Bir De?erlendirme”, in Feridun M. Emecen, ?shak Keskin, Ali Ahmetbeyo?lu (eds), Osmanl?Õn?n ?zinde, vol. 1 (Istanbul: Tima? Yay?nlar? 2013), 201-228.

Leave a Reply