Ba?aran, Vural, “Osmanl? Fizi?inde Ebher” Gelene?i ve Avrupa Fizi?indeki Geli?meler”, Dšrt …ge, 5 (2014), 59-71.

Ba?aran, Vural, “Osmanl? Fizi?inde Ebher” Gelene?i ve Avrupa Fizi?indeki Geli?meler”, Dšrt …ge, 5 (2014), 59-71.

Leave a Reply