Bal?k?o?lu, Efe Murat “Do?ada F‰illik mi? Tanr?Õda Seicilik mi? 15. YŸzy?l Teh‰fŸtÕleri Ba?lam?nda ?lliyet ve Determinizm”, in Murat K?lavuz, Kadir Gšmbeyaz, Osman Demir and Veysel Kaya (eds), Osmanl?Õda ?lm-i Kel‰m: Alimler, Eserler, Meseleler (Istanbul: ?SAR 2016), 349-409.

Bal?k?o?lu, Efe Murat “Do?ada F‰illik mi? Tanr?Õda Seicilik mi? 15. YŸzy?l Teh‰fŸtÕleri Ba?lam?nda ?lliyet ve Determinizm”, in Murat K?lavuz, Kadir Gšmbeyaz, Osman Demir and Veysel Kaya (eds), Osmanl?Õda ?lm-i Kel‰m: Alimler, Eserler, Meseleler (Istanbul: ?SAR 2016), 349-409.

Leave a Reply