Da?demir, …zkan, “?ngiltere KŸtŸphanelerinde Kay?tl? Dšrt Se?irname †zerine”, Dede Korkut, 11 (2016), 19-46.

Da?demir, …zkan, “?ngiltere KŸtŸphanelerinde Kay?tl? Dšrt Se?irname †zerine”, Dede Korkut, 11 (2016), 19-46.

Leave a Reply