Dan??, ?lhami, “XVI. YŸzy?lda Bir Osmanl? Co?rafyac?s?: Sip‰hiz‰de Mehmed ve Eseri EvzahuÕl-mes‰lik il‰ maÔrifetiÕl-bŸld‰n veÕl-mem‰lik”, FSM ?lmi Ara?t?rmalar ?nsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 9 (2017), 117-143.

Dan??, ?lhami, “XVI. YŸzy?lda Bir Osmanl? Co?rafyac?s?: Sip‰hiz‰de Mehmed ve Eseri EvzahuÕl-mes‰lik il‰ maÔrifetiÕl-bŸld‰n veÕl-mem‰lik”, FSM ?lmi Ara?t?rmalar ?nsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 9 (2017), 117-143.

Leave a Reply