Demir, Remzi, “I. Mahmud’a Hediye Edilen ?ki Otomat?n Tan?t?m? Maksad?yla Kaleme Al?nm?? KŸŸk Bir Risale”, Bilim ve Felsefe Metinleri, 2: 1 (1992), 117-128.

Demir, Remzi, “I. Mahmud’a Hediye Edilen ?ki Otomat?n Tan?t?m? Maksad?yla Kaleme Al?nm?? KŸŸk Bir Risale”, Bilim ve Felsefe Metinleri, 2: 1 (1992), 117-128.

Leave a Reply