?en, Ahmet Tun, “Rasattanœ Takvime: œXV/XVI.œ YŸzy?l Osmanl? œDŸnyas?ndaœ Astrolojinin œYeriœ †zerineœ Baz?œ Gšzlemler”, in …mer Mahir Alper and Mustakim Ar?c? (eds), Osmanl?Õda ?lim ve Fikir DŸnyas?: ?stanbul’un Fethinden SŸleymaniye Medreselerinin Kurulu?una Kadar, (Istanbul: Klasik 2015), 227-249.

?en, Ahmet Tun, “Rasattanœ Takvime: œXV/XVI.œ YŸzy?l Osmanl? œDŸnyas?ndaœ Astrolojinin œYeriœ †zerineœ Baz?œ Gšzlemler”, in …mer Mahir Alper and Mustakim Ar?c? (eds), Osmanl?Õda ?lim ve Fikir DŸnyas?: ?stanbul’un Fethinden SŸleymaniye Medreselerinin Kurulu?una Kadar, (Istanbul: Klasik 2015), 227-249.

Leave a Reply