ErtŸrk, Halilibrahim, “Tabib Muhammed Bin HasanÕin ?lm-? Tibb Adli Eseri: ?eri?i, Tibb” Terminolojisi Ve Kelime ?statisti?i”, Journal of Turkish Language and Literature, 4: 2 (2018), 379-403.

ErtŸrk, Halilibrahim, “Tabib Muhammed Bin HasanÕin ?lm-? Tibb Adli Eseri: ?eri?i, Tibb” Terminolojisi Ve Kelime ?statisti?i”, Journal of Turkish Language and Literature, 4: 2 (2018), 379-403.

Leave a Reply