GŸl, Sema, “Osmanl? MinyatŸrlerinde GšrŸlen Fantastik Yarat?klar †zerine Bir De?erlendirme”, Tarih ve Uygarl?k – ?stanbul Dergisi, 9 (2016), 259-278.

GŸl, Sema, “Osmanl? MinyatŸrlerinde GšrŸlen Fantastik Yarat?klar †zerine Bir De?erlendirme”, Tarih ve Uygarl?k – ?stanbul Dergisi, 9 (2016), 259-278.

Leave a Reply