?hsano?lu, Ekmeleddin, “Osmanl?lar?n Bat?’da Geli?en Baz? Teknolojik Yeniliklerden Etkilenmeleris”, in Ekmeleddin ?hsano?lu (ed.), Osmanl?lar ve Bat? Teknolojisi: Yeni Ara?t?rmalar ve Yeni GšrŸ?ler (Istanbul: ?stanbul †niversitesi Edebiyat FakŸltesi Yay?nlar?, 1992), 121-139.

?hsano?lu, Ekmeleddin, “Osmanl?lar?n Bat?’da Geli?en Baz? Teknolojik Yeniliklerden Etkilenmeleris”, in Ekmeleddin ?hsano?lu (ed.), Osmanl?lar ve Bat? Teknolojisi: Yeni Ara?t?rmalar ve Yeni GšrŸ?ler (Istanbul: ?stanbul †niversitesi Edebiyat FakŸltesi Yay?nlar?, 1992), 121-139.

Leave a Reply