Karda?, Sedat, “Divan ?iirinde BŸyŸ Sihir ve T?ls?m / Magic, Sorcery And Talisman in The Divan Poetry”, in Salih Okumu? (ed.), Uluslararas? Sosyal Bilimler LisansŸstŸ …?renci Sempozyumu, 28-30 Nisan 2011, Ordu (Ordu: Ordu †niversitesi Sosyal Bilimler EnstitŸsŸ 2012), 753-771.

Karda?, Sedat, “Divan ?iirinde BŸyŸ Sihir ve T?ls?m / Magic, Sorcery And Talisman in The Divan Poetry”, in Salih Okumu? (ed.), Uluslararas? Sosyal Bilimler LisansŸstŸ …?renci Sempozyumu, 28-30 Nisan 2011, Ordu (Ordu: Ordu †niversitesi Sosyal Bilimler EnstitŸsŸ 2012), 753-771.

Leave a Reply