Bir, Atilla, Barutu, Burak, Kaar, Mustafa, “The Use of the Celestial Globe by the Ottomans: Osman Saib Efendi’s Ta’l”mŸ’l-KŸre”, inÊ Dejanirah Couto, Feza GŸnergun, Maria Pia Pedani Fabris (eds), Seapower, Technology and Trade Studies in Turkish Maritime History, (Istanbul: Denizciler kitabevi 2014), 342-358.

Bir, Atilla, Barutu, Burak, Kaar, Mustafa, "The Use of the Celestial Globe by the Ottomans: Osman Saib Efendi's Ta'l”mŸ'l-KŸre", inÊ Dejanirah Couto, Feza GŸnergun, Maria Pia Pedani Fabris (eds), Seapower, Technology and Trade Studies in Turkish Maritime History, (Istanbul: Denizciler kitabevi 2014), 342-358.

Continue ReadingBir, Atilla, Barutu, Burak, Kaar, Mustafa, “The Use of the Celestial Globe by the Ottomans: Osman Saib Efendi’s Ta’l”mŸ’l-KŸre”, inÊ Dejanirah Couto, Feza GŸnergun, Maria Pia Pedani Fabris (eds), Seapower, Technology and Trade Studies in Turkish Maritime History, (Istanbul: Denizciler kitabevi 2014), 342-358.

Dan??an, G. Polat, “A treatise by the 16th century Ottoman Admiral Seydi Ali Reis on Rub-? Muceyyeb”, in Dejanirah Couto, Feza GŸnergun, Maria Pia Pedani Fabris (eds), Seapower, Technology and Trade Studies in Turkish Maritime History, (Istanbul: Denizciler kitabevi 2014), 337-341.

Dan??an, G. Polat, "A treatise by the 16th century Ottoman Admiral Seydi Ali Reis on Rub-? Muceyyeb", in Dejanirah Couto, Feza GŸnergun, Maria Pia Pedani Fabris (eds), Seapower, Technology and Trade Studies in Turkish Maritime History, (Istanbul: Denizciler kitabevi 2014), 337-341.

Continue ReadingDan??an, G. Polat, “A treatise by the 16th century Ottoman Admiral Seydi Ali Reis on Rub-? Muceyyeb”, in Dejanirah Couto, Feza GŸnergun, Maria Pia Pedani Fabris (eds), Seapower, Technology and Trade Studies in Turkish Maritime History, (Istanbul: Denizciler kitabevi 2014), 337-341.

Nicolaidis Efthymios, Delli Eudoxie, Livanos Nikolaos, Tampakis Kostas, Vlahakis George, “Science and Orthodox Christianity: An Overview”, in Isis, 107: 3 (2016), 542-566.

Nicolaidis Efthymios, Delli Eudoxie, Livanos Nikolaos, Tampakis Kostas, Vlahakis George, "Science and Orthodox Christianity: An Overview", in Isis, 107: 3 (2016), 542-566.

Continue ReadingNicolaidis Efthymios, Delli Eudoxie, Livanos Nikolaos, Tampakis Kostas, Vlahakis George, “Science and Orthodox Christianity: An Overview”, in Isis, 107: 3 (2016), 542-566.

Kutlar, F. Sabiha, “Antepli ?br‰h”m bin B‰l”’nin Hikmet-n‰me’sinde Ta?lar ve Madenler” in Prof. Dr. Tulga OcakÕa Arma?an, (Ankara: Hacettepe †niversitesi 2013), 78-108.

Kutlar, F. Sabiha, "Antepli ?br‰h”m bin B‰l”'nin Hikmet-n‰me'sinde Ta?lar ve Madenler" in Prof. Dr. Tulga OcakÕa Arma?an, (Ankara: Hacettepe †niversitesi 2013), 78-108.

Continue ReadingKutlar, F. Sabiha, “Antepli ?br‰h”m bin B‰l”’nin Hikmet-n‰me’sinde Ta?lar ve Madenler” in Prof. Dr. Tulga OcakÕa Arma?an, (Ankara: Hacettepe †niversitesi 2013), 78-108.

KŸŸk, B. Harun, “Early Modern Ottoman Science: A New Materialist Framework”, Journal of Early Modern History, 21 (2017), 1-13.

KŸŸk, B. Harun, "Early Modern Ottoman Science: A New Materialist Framework", Journal of Early Modern History, 21 (2017), 1-13.

Continue ReadingKŸŸk, B. Harun, “Early Modern Ottoman Science: A New Materialist Framework”, Journal of Early Modern History, 21 (2017), 1-13.

King, A. David, “Homage to an Ottoman Sultan: Two Astrolabes Dedicated to Bayezit II”, in Halit Eren, Mustafa Kaar, Zeynep Durukal (eds) Essays in honour of Ekmeleddin ?hsano?lu, vol. 2 (Istanbul: IRCICA 2006), 439-460.

King, A. David, "Homage to an Ottoman Sultan: Two Astrolabes Dedicated to Bayezit II", in Halit Eren, Mustafa Kaar, Zeynep Durukal (eds) Essays in honour of Ekmeleddin ?hsano?lu, vol. 2 (Istanbul: IRCICA 2006), 439-460.

Continue ReadingKing, A. David, “Homage to an Ottoman Sultan: Two Astrolabes Dedicated to Bayezit II”, in Halit Eren, Mustafa Kaar, Zeynep Durukal (eds) Essays in honour of Ekmeleddin ?hsano?lu, vol. 2 (Istanbul: IRCICA 2006), 439-460.

King, A. David, “King: Ottoman qibla list / An Ottoman list of qibla-values for localities in the Ottoman Empire” (2018). Retrieved from davidking.academia.edu

King, A. David, "King: Ottoman qibla list / An Ottoman list of qibla-values for localities in the Ottoman Empire" (2018). Retrieved from davidking.academia.edu

Continue ReadingKing, A. David, “King: Ottoman qibla list / An Ottoman list of qibla-values for localities in the Ottoman Empire” (2018). Retrieved from davidking.academia.edu

?mad, Shaymaa, Yilmaz …nder, Sevim, “18. YŸzy?l?n †nlŸ Hekimi Abb‰s Ves”m ve T?p Kitab?”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Ara?t?rmalar? Dergisi, 5: 12 (2018), 849-860.

?mad, Shaymaa, Yilmaz …nder, Sevim, "18. YŸzy?l?n †nlŸ Hekimi Abb‰s Ves”m ve T?p Kitab?", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Ara?t?rmalar? Dergisi, 5: 12 (2018), 849-860.

Continue Reading?mad, Shaymaa, Yilmaz …nder, Sevim, “18. YŸzy?l?n †nlŸ Hekimi Abb‰s Ves”m ve T?p Kitab?”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Ara?t?rmalar? Dergisi, 5: 12 (2018), 849-860.