Sarpkaya, Seckin. “TŸrk KŸltŸrŸnde Vampir: TŸrk DŸnyas? Anlat?lar? ve ?nanlar?ndan Hareketle TŸrk KŸltŸrŸnde Kan ?en Ola?anŸstŸ Varl?klar”, in III. Gen Akademisyenler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 – 24 November 2015, 583-614.

Sarpkaya, Seckin. “TŸrk KŸltŸrŸnde Vampir: TŸrk DŸnyas? Anlat?lar? ve ?nanlar?ndan Hareketle TŸrk KŸltŸrŸnde Kan ?en Ola?anŸstŸ Varl?klar”, in III. Gen Akademisyenler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 – 24 November 2015, 583-614.

Leave a Reply