Schick, ?rvin Cemil, Keskiner, Bora, “Vefk ?eklinde Haz?rlanm?? bir Manzum Tarih Levhas?”, Toplumsal Tarih, 304 (2019), 22-29.

Schick, ?rvin Cemil, Keskiner, Bora, “Vefk ?eklinde Haz?rlanm?? bir Manzum Tarih Levhas?”, Toplumsal Tarih, 304 (2019), 22-29.

Leave a Reply