Umut, Hasan, “VeliyyŸddin C‰rullah EfendiÕnin Derkenar Notlar?nda Teorik Astronomi”, in Ahmet Hamdi Furat with NilŸfer Kalkan Yorulmaz, Osman Sacid Ar? (eds), Sahn-? Sem‰nÕdan D‰rŸlfŸnžnÕa Osmanl?Õda ?lim ve Fikir DŸnyas? (?limler, MŸesseseler ve Fikr” Eserler) – XVIII. YŸzy?l, cilt. 2 (Istanbul: Zeytinburnu Belediyesi KŸltŸr Yay?nlar? 2018), 179-199.

Umut, Hasan, “VeliyyŸddin C‰rullah EfendiÕnin Derkenar Notlar?nda Teorik Astronomi”, in Ahmet Hamdi Furat with NilŸfer Kalkan Yorulmaz, Osman Sacid Ar? (eds), Sahn-? Sem‰nÕdan D‰rŸlfŸnžnÕa Osmanl?Õda ?lim ve Fikir DŸnyas? (?limler, MŸesseseler ve Fikr” Eserler) – XVIII. YŸzy?l, cilt. 2 (Istanbul: Zeytinburnu Belediyesi KŸltŸr Yay?nlar? 2018), 179-199.

Leave a Reply