Yaman, Bahattin, “Ahv‰l-? K?y‰met Yazmalar? Resimlerinde K?yamet Sonras? Hayat”, Edebiyat FakŸltesi Dergisi, 24:2 (Aral?k 2007), 217-234.

Yaman, Bahattin, “Ahv‰l-? K?y‰met Yazmalar? Resimlerinde K?yamet Sonras? Hayat”, Edebiyat FakŸltesi Dergisi, 24:2 (Aral?k 2007), 217-234.

Leave a Reply